ปะเก็นยาง / ยางโปรไฟล์ / ยางปั๊ม / ไนล่อน ซุปเปอร์ลีน

สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

อาทิ ปะเก็นยางธรรมดา,ยางเสริมผ้า, ยางทนน้ำมัน และ ยางทนร้อน
กันเสียดสี ยางปูพื้นต่างๆ และงานยางโปรไฟล์ ตันกลัม ตันเหลี่ยม ยางโปรไฟล์กันน้ำมัน และ งานโปรไฟล์ไนล่อน และ ซุปเปอร์ลีนตามแบบ