ผลิตภัณฑ์เซฟตี้ และ อุปกรณ์อื่นๆ

สำหรับงานอุตสาหกรรมและทั่วไป

อาทิ ผลิตภัณฑ์เซฟตี้ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน และ ก่อสร้าง รวมทั้งข้อต่อ และ ข้อรัดท่อยาง สำหรับอุตสาหกรรมขนส่ง และ ลำเลียง รวมทั้ง ลูกล้อ ทั้งยาง เหล็ก ไนล่อน และ โพลียูรีเทน