ยางสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานวิศวกรรม และ งานราชาการ

อาทิ ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทกท่าเรือ โกดัง  ห้องเย็น ยางกันน้ำ  Rubbber Water Stop ยางร่องถนน  และอุปกรณ์ I-Bolt, J-Bolt , Stud  รูปแบบต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ