ท่อยางดูดส่งน้ำ ปูน ทราย สายยางลงน้ำมัน

สำหรับงานอุตสาหกรรมประเภทพิเศษ เฉพาะ

อาทิ ท่อยางสำหรับหน่วยงานราชการ ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรม ปูนซิเมนต์  น้ำมันเชื้อเพลิง และ ท่อยางดูด/ส่งน้ำ โคลน ทราย และ น้ำมัน